O Nas

 

„Łatwiej uwierzyć w siebie, gdy wierzy w nas ktoś drugi”

My wierzymy zawsze. Wierzymy w każdego pacjenta i w każdą osobę współuzależnioną, którą poznajemy na swojej zawodowej drodze. Ideą naszego ośrodka jest przestrzeń, w której osoby dotknięte problemami, zyskują spokój i w odpowiednim czasie, przy odpowiednim wsparciu oraz opiece terapeuty wracają na zdrowy tor życia.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy prywatnym ośrodkiem uzależnień, który znajduje się na Śląsku. Nie oceniamy, nie obwiniamy, nie krytykujemy. Paras-olka to miejsce, w którym zyskujesz bezpieczeństwo, spokój oraz wsparcie. Nie zależnie od tego, jak długo uwikłany jesteś w uzależnienie i jak intensywnie oddziałuje na Twoje życie, jeśli jesteś gotowy na to, aby podjąć walkę o własne zdrowie, jesteśmy w stanie Ci pomóc. Daj sobie szansę, jesteś tego wart!

Prywatny ośrodek uzależnień Paras-olka.

Nałóg jest jak gęsty las, do którego wchodzimy z ciekawością. Przechodzimy głębiej i głębiej, mając pozory szczęśliwości, tkwiąc w zupełnie innej rzeczywistości. Rzeczywistości, w której nie ma problemów dnia codziennego. Z biegiem czasu wchodzimy do lasu jeszcze głębiej, nie zdając sobie sprawy z tego, że doszliśmy za daleko i już nie jesteśmy w stanie sami z niego wyjść i wrócić na właściwą ścieżkę. Paras-olka to miejsce, w którym podajemy pomocną dłoń i przekazujemy mapę wyjścia, a co za tym idzie powrotu do rodziny, jako zupełnie nowa, trzeźwa osoba.

Komu pomagamy:

osrodek-uzaleznien-slask-rece.

Jak pomagamy?

Podczas pobytu w naszym ośrodku uzależnień, każdy pacjent ma zapewnioną opiekę wykwalifikowanego personelu. Do Państwa dyspozycji jest opieka terapeutyczna, lekarska oraz ambulatoryjna. Możesz również liczyć na „Trzeźwą rodzinę”, czyli naszych byłych pacjentów, którzy pożegnali swoje nałogi, a dziś całym sercem wspierają osoby, które są na początku swojej drogi do trzeźwości.

Pamiętaj: Zgłaszając się do ośrodka, zyskujesz anonimowość, wsparcie, leczenie, a także domową atmosferę, dzięki której pożegnasz negatywny wydźwięk słów „ośrodek uzależnień”. Po prostu nim dojdziesz do właściwej drogi, przez chwilę skryjesz się pod naszą Paras-olką, która otoczy Cię najlepszą opieką.

Jak wygląda wychodzenie z nałogu w naszym ośrodku uzależnień?

01

Krok pierwszy

Krok pierwszy i najważniejszy: Twoja chęć do zmiany i współpracy z terapeutą

02

Krok drugi

 Wywiad lekarski, ocena zaawansowania nałogu oraz stanu zdrowia, dobranie odpowiedniej pomocy terapeutycznej.​

03

Krok trzeci

Pomoc lekarska w przypadku zespołu odstawiennego. Wdrożenie leków, które pomogą Ci spokojnie przetrwać fizyczne oznaki odstawienia używek

04

Krok czwarty

Praca z terapeutą.​

05 Krok piąty

Pożegnanie nałogu i przemierzanie świata nową, trzeźwą drogą.

Aleksandra_Jurek_terapia
ZAUFAJ NAM

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie leczenia uzależnień.

Nasze doświadczenie to lata teorii, praktyki z pacjentem oraz własnych doświadczeń związanych z nałogiem. Profesjonalne podejście, skuteczność i zaangażowanie to podstawa naszych działań.

Nasza wiedza teroretyczna:

Certyfikat z zakresu Specjalista Pomocy Psychologicznej dla Par

Studium „Symbol i Przestrzeń w pracy terapeutycznej”

 • praca z parą, w której pojawia się problem związany z życiem seksualnym
 • praca z rodziną patchworkową
 • praca z parą, w której występuje problem uzależnienia od alkoholu
 • praca z parą w której jeden z partnerów ma chorobę terminalną i parą w której jeden z partnerów ma depresję
 • przemoc w związku
 • Zmiana sposobów myślenia utrudniających wzajemne kontakty i poszukiwanie rozwiązań
 • Rozpoznawanie form komunikowania utrudniających wzajemne kontakty i rozwijanie umiejętności konstruktywnej komunikacji
 • Rozpoznawanie zachowań utrudniających wzajemne kontakty i wprowadzanie zachowań wspierających
 • Rozpoznawanie obecności pozytywnych uczuć i wzajemnych pragnień oraz wygaszanie śladów minionych doświadczeń utrudniających wzajemne kontakty
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania wspólnych problemów i konfliktów
 • Rozumienie partnera i siebie
 • Rozwijanie intymności i opieki, ochrona i umacnianie więzi
 • Radzenie sobie z indywidualnymi różnicami
 • Wpływ rodziny pochodzenia na relacje małżeńskie i przestrzeń życiową w dorosłym życiu –kierunki i obszar oddziaływań
 • Rozczarowanie związkiem, obwinianie jako problem w relacji partnerskiej
 • Gniewny związek, agresywne zachowania, przemoc – strategie pracy
 • Zazdrość – mechanizm adaptacyjny czy choroba
 • Zdrada i co dalej – praca ze zdradą
 • Konflikty rodzicielstwa – praca z parą doświadczającą konfliktu w pełnieniu ról rodzicielskich
 • Rozstanie i rozwód – jak przeżyć rozstanie, odzyskać równowagę emocjonalną i co zrobić, by na nowo zapanować nad własnym życiem – praca z parą
 • Zdrada
 • Konflikt rodzicielstwa
 • Rozczarowanie związkiem
 • Obwinianie
 • Nadużywanie alkoholu
 • Separacja i rozwód
 • Zazdrość
 • Destrukcyjne przekonania na temat małżeństwa
 • Gniew i zachowania agresywne
 • Kwalifikowanie pacjentów do terapii
 • Monitorowanie postępów terapii
 • Terapia indywidualna, grupowa – specyfika
 • Uzależnienia – rodzaje , definicje , diagnostyka
 • Współuzależnienie, DDA – definicje , diagnostyka
 • Pierwszy kontakt terapeutyczny, wywiad, kontrakt
 • Terapia uzależnień praca z klientem uzależnionym, współuzależnionym, DDA, eksperymentującym, młodym, dorosłym
 • Standardy i etyka pracy terapeutycznej
 • Kontekst rozpatrywania problemu przemocy w rodzinie
 • Diagnozowanie przemocy w rodzinie: formy, rodzaje, dynamika
 • Przekonania i działania podtrzymujące przemoc w rodzinie
 • Specyfika funkcjonowania osoby doznającej przemocy w rodzinie
 • Pierwszy kontakt z osobą doznającą przemocy w rodzinie – zasady budowania relacji i technik współpracy
 • Uwarunkowania prawne przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kontekście znowelizowanej
 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Trening interpersonalny
 • Trening intrapsychiczny
 • Pomaganie w kontekście indywidualnym
 • Praca psychologiczna z małą grupą
 • Koncepcje i diagnoza uzależnienia
 • Psychoterapia uzależnienia
 • Nawroty w uzależnieniach
 • Koncepcja i terapia uzależnienia od narkotyków, nikotyny i zachowań nałogowych
 • Koncepcja i psychoterapia współuzależnienia
 • Problem przemocy w rodzinie
 • Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości i psychoterapii
 • Problemy i psychoterapia DDA
 • Wybrane problemy z psychopatologii
 • Medyczne aspekty uzależnień i farmakoterapia

„Negocjacje” – WES

 • Trening psychologiczny i praca osobista
 • Praca w kontakcie indywidualnym z pacjentem
 • Warsztat problemów alkoholowych
 • Praca psychologiczna z małą grupą
 • I. Wzmocnienie osób prowadzących samopomocowe działania na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin:
 • Uzależnienie, nawrót, głód alkoholowy, współuzależnienie, przemoc domowa, pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin z problemem alkoholowych
 • Trening interpersonalny: doskonalenie umiejętności interpersonalnych, poprawienie komunikacji, asertywność, zdolność odczytywania i wyrażania uczuć i emocji, nawiązywanie relacji, rozwiązywanie problemów wynikających z prezentowania własnych opinii, odczuć.
 • Motywowanie do podjęcia leczenia.
 • II. Wzmocnienie kadry w prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnej:
 • Ustawa o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Prowadzenie doradztwa dla bezrobotnych, wolontariat, jako forma aktywizacji społecznej oraz prace użyteczne społecznie
 • III. Wzmocnienie kadry w zakresie zarządzania organizacją:
 • Budowanie i zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie finansami stowarzyszenia
 • Zarządzanie projektowe w stowarzyszeniu
 • Źródła finansowania organizacji pozarządowych
 • Działalność gospodarcza i odpłatna działalność statutowa
 • Prawo pracy w stowarzyszeniach
 • Program szkoleniowy przygotowujący do integracji i reintegracji zawodowej
 • Szkolenia diagnozujące potencjał zawodowy oraz doskonalące umiejętność poruszania się po rynku pracy;
 • Szkolenia mające na celu przezwyciężanie specyficznych problemów wynikających z uzależnienia;
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • Poradnictwo zawodowe i psychologiczne
 • Samopomocowe grupy aktywizacji zawodowej”
 • Działalność Centrum Informacji Zawodowej
 • Opieka nad osobami zależnymi beneficjentów

Nasze trofea:

601 775 972